Изграждане и поддръжка на отоплителни съоръжения

Извършваме изграждане, ремонти и подмяна сградни вертикални и хоризонтални инсталации за водопровод, канализация, отопление, както и на слънчеви инсталации. Предлагаме също така и поддръжка на тези инсталации и съоръжения.

Профилактика на всички видове газови, нафтови, електрически, пелети и други котли на твърдо гориво.

Профилактика помпени, хидравлични и топло обмени групи.

Профилактика на слънчеви инсталации за подгряване топла вода за битови нужди.

Предлагаме също така абонаментна поддръжка на всички изброени инсталации. Можем да предложим индивидуална схема на поддръжка съобразена с начина на ползване на вашата инсталация.

  Последни проекти